MẶT BẰNG TỔNG THỂ BLOCK 1


CĂN HỘ UNIT A1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,09 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,01 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,55 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 3,96 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A2-1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,88 m2
DT LỌT TƯỜNG: 51,68 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,49 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 3,69 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A4

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,48 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,19 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,67 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 4,03 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,48 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,19 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,67 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 4,03 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B4-1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 75,20 m2
DT LỌT TƯỜNG: 69,26 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 18,58 m2
Phòng ngủ lớn – 12,61 m2
WC – 3,08 m2
Phòng ngủ 1 – 10,17 m2
Phòng ngủ 2 – 9,36 m2
Phòng tắm – 3,41 m2
Bếp – 6,21 m2
Lô gia – 3,30 m2
DT tường ngăn – 2,54 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘ