MẶT BẰNG TỔNG THỂ BLOCK 2


CĂN HỘ UNIT A1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,09 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,01 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,55 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,49 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 3,96 m2
DT tường ngăn – 1,76 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT A2

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 56,49 m2
DT LỌT TƯỜNG: 52,27 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,76 m2
Phòng ngủ lớn – 12,61 m2
Phòng ngủ 1 – 7,56 m2
Phòng tắm – 3,50 m2
Bếp – 4,93 m2
Lô gia – 4,17 m2
DT tường ngăn – 1,74 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT B2

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 3PN, 2WC
DT TIM TƯỜNG: 72,44 m2
DT LỌT TƯỜNG: 66,43 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 17,86 m2
Phòng ngủ lớn – 11,92 m2
WC – 3,01 m2
Phòng ngủ 1 – 9,90 m2
Phòng ngủ 2 – 8,84 m2
Phòng tắm – 3,23 m2
Bếp – 6,08 m2
Lô gia – 3,04 m2
DT tường ngăn – 2,55 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT C1

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 48,98 m2
DT LỌT TƯỜNG: 45,18 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 13,99 m2
Phòng ngủ lớn – 10,38 m2
Phòng ngủ 1 – 7,67 m2
Phòng tắm – 3,82 m2
Bếp – 4,72 m2
Lô gia – 3,24 m2
DT tường ngăn – 1,36 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘCĂN HỘ UNIT C2

VỊ TRÍ & THÔNG TIN CĂN HỘ

SỐ PHÒNG: 2PN, 1WC
DT TIM TƯỜNG: 49,38 m2
DT LỌT TƯỜNG: 45,40 m2
DT PHÒNG: Phòng khách, ăn – 13,99 m2
Phòng ngủ lớn – 10,52 m2
Phòng ngủ 1 – 7,74 m2
Phòng tắm – 3,83 m2
Bếp – 4,72 m2
Lô gia – 3,16 m2
DT tường ngăn – 1,44 m2

PHỐI CẢNH CĂN HỘ